درایو / اینورتر / سافت استارت

اینورترهای میکرومستر زیمنس
درایو / اینورتر / سافت استارت, صنعتی
این درایوها دسته ای از درایوهای زیمنس Siemens هستند که برای کاربردهای عمومی در نظر گرفته شده اند.البته منظور از عمومی ،پیش پا افتاده نیست، ایندسته از درایوهای زیمنس از پرفروش ترین و پرتعداد ترین درایوهای استفاده شده در صنایع دنیا میباشند. میکرومستر Micromaster در چهار دسته 410,420,430,440 تولید ...
ادامه مطالب
درایو / اینورتر یا سافت استارت چیست؟
درایو / اینورتر / سافت استارت, صنعتی
درایو یا اینورتربرای تنظیم دور الکتروموتورها استفاده میگردد. درایوها وظیفه “کنترل دور موتور” را بر عهده دارند. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا چندین برابر دور نامی موتور و بطور پیوسته تغییر دهند. درایوها قادرند موتورها را با متدهای مختلفی کنتردسته‌هال کنند که بسته به استفاده موتورها ...
ادامه مطالب