دوره انجام پروژه اتوماسیون صنعتی

هر سیستمی که از اتوماسیون صنعتی بهره میبرد از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.

با توجه به تجهیزات مختلف موجود در بازاراتوماسیون و صنعت، تجربه ثابت کرده است که :

“اگر میخواهید یک سیستم اتوماسیون را راه اندازی کنید باید در حوزه های مختلف صنعتی مثل PLC ، DRIVE ،HMI، شبکه های صنعتی و….تبحر داشته باشید.”

آموختن هرکدام از این بخشها به تنهایی میتواند زمانبر ، هزینه بر و غیرکاربردی باشد. در دوره پروژه اتوماسیونصنعتی مستقیم به سمت هدف میرویم یعنی انجام پروژه.از آخر شروع میکنیم اول پروژه را تعریف میکنیم بعددر راه رسیدن به این هدف با نحوه کار تجهیزات مختلف مورد نیاز آشنا میشویم. برنامه نویسی میکنیم. پارامترهارا تنظیم میکنیم و راه اندازی انجام میدهیم. همه در چند پروژه واقعی با تجهیزات واقعی بصورت عملی . برایکاربا سیستمهای واقعی آماده میشویم .

عناوین دوره

معرفی هرم اتوماسیون صنعتی و اجزای یک پروژه

پروژه s7-300 زیمنس

پروژه S7-300+HMI SIEMENS

پروژه S7-300+SIEMENS DRIVE

پروژه PLC DELTA+HMI DELTA

پروژه PLC DELTA+PLC FATEK+ HMI DELTA

پروژه راه اندازی موتور AC

PLC DELTA+HMI DELTA+DRIVE+MOTOR

پروژه شبکه PROFIBUS

PLC S7-300+ET200M

پروژه شبکه MODBUS

PLC DELTA+PLC FATEK

مشخصات دوره
  • مدت دوره : 24 ساعت 3 روز
  • محل برگزاری :تهران (اقامت رایگان)
  • امکان برگزاری در محل :وجود دارد
  • نحوه برگزاری :عملی و تجربی
  • هزینه دوره : 2.170.000 تومان
  • تلفن هماهنگی :02144647524 (24 ساعته)