مرکز تعمیرات و نگهداری ایران-متنا با در اختیار داشتن بیش از 40 متخصص در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به مراکز مختلف میباشد.

فعالیت های متنا

تعمیرات تجهیزات

مشاوره و نگهداری

آموزش های کاربردی

برخی مجموعه هایی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم