متنا

cnc چیست؟

CNC چیست؟ فرزند خلف NC است که با تکیه بر تجربه های پدر با بکارگیری کامپیوتر به موفقیت های چشمگیری رسیده است.  اصولا سیستم NC یا ورژن پیشرفته تر آن یعنی CNC به سیستمی اطلاق میشود که وظیفه کنترل حرکت محورهای خطی و دورانی را برعهده دارند. حرکت چه خطی و چه دورانی در اینگونه سیستم […]